Folija za plastifikaciju papira

Folija za plastifikaciju papira iz formata A4 i A3

Folije za plastifikaciju papira iz formata A4 ili A3 kao i folija za plastifikaciju ID kartica

Folija A4 za plastifikaciju 80 mikrona

Folija za plastifikaciju A4 100 mikrona

Folija za plastifikaciju A4 - 125 mikrona

Folija za plastifikaciju A4 175 mikrona

Folija za plastifikaciju A3 - 80 mikrona

Folija za plastifikaciju A3 125 mikrona

Folija za ID kartice