Indigo

Ručni i mašinski indigo

Indigo - ručni- plava boja

Indigo mašinski - crna boja