Kablovi za mobilne

Kablovi za mobilne telefone

Kablovi za prenos podataka između telefona i računara i za punjenje telefona preko punjača

Mikro USB - USB kalb

Kabl za IP5 i IP6