Futrole za mobilne

Futrole za mobilne telefone

Univerzalna futrola za 4 incne telefone - crvena

Univerzalna futrola za 4 incne telefone - plava

Univerzalna futorla za 5 incne telefone - roze

Univezalna futorla za 5 incne telefone - plava