Fimo effect

Fimo efekt - polimerna glina za pravljenje umetničkih predmeta i nakita

Fimo efekt - bela boja

Fimo efect - crna boja

Fimo efect - plava boja

Fimo efekt - crvena boja

Fimo efekt - ljubičasta boja

Fimo efekt - zelana boja